lørdag 19. oktober 2013

Plan i kunst og handverk

Eg arbeidar kontinuerlig med Brandsøy skule sin kunst og handverksplan for 1.-7.trinn.

Kunst og handverk er eit veldig kjekt, men krevjande fag, både fordi ein heile tida skal sørge for at ein har materiell, men også fordi ein gjerne ikkje har ei lærebok som kan hjelpe til med teori og idear.


Elevarbeid frå 3. og 4. klasse.

Derfor er det etter mi erfaring er svært viktig med ein god plan for å sikre materiell, kvalitet og læring i undervisninga.

No er eg ferdig med 1.-4. trinn sin plan (jippi!), og legger ut 3. og 4. trinns planen så alle sjå. Eindel av oppgåvene er gjennomførte, men dei som er merka med raudt kryss er dei vi ikkje har vore igjennom, som vi skal ha dette skuleåret i 3. og 4. klasse.


I tillegg til denne planen har eg utarbeida ein deltaljplan for året. Slik ser den ut:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar