onsdag 18. november 2015

Brettehus

I 1. klasse har vi laga brettehus som eit forprosjekt til stallen vi skal lage i samband med jul. Vi snakka om ulike typer hus og kva funksjon dei har (bolighus, skule, samfunnshus, fjøs), og så snakka vi om kva rom som var i dei ulike husa. Etterpå fekk elevane lage sitt eige brettehus med ulike rom. Vi brukte Ikea-katalog og klipte ut inventar til dei ulike romma.

LÆRINGSMÅL:
Eg skal kjenne til ulike typer hus og rom i desse husa.
Eg skal lage mitt eige brettehus med ulike rom.


FRÅ KUNNSKAPSLØFTET
Kunst og håndverk:
Arkitektur: Samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet

Brettehuset til ein elev.

Her blir det laga brettehus.
Brettehuset til ein elev.
Brettehuset til ein elev.
Læraren sin modell.
MATERIALE: kvit kartong, Ikea-katalog, saks, lim.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar